FOUNDATION TO BUILD  |  STICHTING BOUWEN  |  AL RUIM 20 JAAR DE BETROUWBARE PARTNER IN AFRIKA

De betrouwbare partner voor het bouwen en realiseren van projecten in Afrika.

Al ruim 20 jaar zijn wij experts in ontwikkelingssamenwerking

Foundation To Build / Stichting Bouwen Nederland is opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van bouwprojecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Van ontwerp tot realisatie en onderhoud.

Bouwkundige en organisatorische professionals die ook kennis delen

Onze bouwkundige en organisatorische expertise beiden wij aan bij bouwprojecten in ontwikkelingslanden. Bij de realisatie van de projecten gaan wij naar het desbetreffende land om de projecten uit te voeren in samenwerking met de lokale bevolking.

Het creëren van werkgelegenheid, kwaliteitsverbetering en kennisoverdracht

Wij bieden onze diensten aan, aan projecten die geïnitieerd zijn door andere organisaties, stichtingen en die van de Stichting Bouwen Nederland zelf. Belangrijk in ons werk is duurzaamheid, het creëren van werkgelegenheid, kwaliteitsverbetering en kennisoverdracht. Op deze manier dragen wij bij aan duurzame ontwikkelingshulp.

Foundation To Build / Stichting Bouwen wil een bescheiden maar belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden (of ontwikkeling) in Afrika, daar waar de nood het hoogst is. Wij doen dit concreet door:

Het faciliteren van een efficiënt bouwproces door ter plekke de bouw te begeleiden in de rol van bouw/project coördinator. Hierdoor is kans op corruptie nagenoeg uitgeschakeld en de kwaliteit van de projecten gegarandeerd.

Bij de bouw gebruik te maken van een zelf-ontwikkelde onderhoudsarme bouwstijl en lokaal beschikbare materialen. Deze materialen zijn soms grondstoffen, maar kunnen ook halffabricaten zijn die in het betreffende land tot eindproduct worden verwerkt. Hierdoor blijft een gebouw voor 30 jaar inzetbaar en wordt de lokale economie gestimuleerd. Daarnaast worden geen onnodige kosten gemaakt voor transport van materialen over lange afstanden en dat helpt aan beperking van milieubelasting.

Inzet en opleiding van lokale bevolking bij de bouw. Dit stimuleert de werkgelegenheid, zorgt voor kennisoverdracht, verhoging van het opleidingsniveau, maar ook grotere betrokkenheid bij de gerealiseerde bouwprojecten. Uiteindelijk draagt deze aanpak bij aan meer economische zelfstandigheid van de lokale bevolking.

Vanuit Nederland en vanuit de projectlanden lokale organisaties en NGO’s te ondersteunen in het professionaliseren van de bouw door middel van advies omtrent het bouwproces, inkoop van materialen, toezicht, onderhoud, strategie, juridische zaken en personeel.

0
JAAR ACTIEF IN AFRIKA
0
PROJECTEN GEREALISEERD
0
LANDEN

“Samen met Stichting Bouwen is de bouw van ons schoolgebouw in Ghana tot een goed einde gebracht! Met hun kennis en ervaring zorgden zij voor een goede lokale begeleiding van het project. Middels leuke maandelijkse updates werden wij en sponsoren op de hoogte gehouden van de voortgang. Hopelijk kunnen we in de toekomst nog een project samen oppakken.”

Anniek van Keulen
Stichting Floor & Anniek for Africa, Ghana

“Met oog en oor voor de mensen waar de constructie voor bedoelt is maar ook met hart voor het welzijn van het eigen team en met begrip voor het budget van de opdrachtgever maakt SBN telkens weer ieders dromen waar.”

Dr. Desiree Witte
Malawi Liverpool Welcome Trust, Malawi

“Wil je een gebouw? Of heb je een visie met een hart? Stichting Bouwen vertaalt je visie naar een structuur, maakt het lokaal en duurzaam waar. A Nice Place in Kenia is echt A Nice Place dankzij Stichting Bouwen”

Dirkje Jansen
Head of Programmes  |  Amref Flying Doctors

“Stichting Bouwen Nederland die bouwt niet alleen voor je, maar denkt ook met je mee. Het draait hen niet om het mooiste gebouw, maar om gezamenlijk de meeste impact mogelijk maken!”

Peter Ottens
Oprichter/ Directeur YETS Foundation

Trots op onze partners: