FOUNDATION TO BUILD  |  STICHTING BOUWEN  |  AL RUIM 20 JAAR DE BETROUWBARE PARTNER IN AFRIKA

Wij hebben de expertise om bouwprojecten in de praktijk technisch voor te bereiden en op locatie te begeleiden in de uitvoering en nazorg.

Veel organisaties (lokale of buitenlandse stichtingen) zamelen geld in voor het realiseren van basisvoorzieningen, maar hebben geen of te weinig expertise om dergelijke bouwprojecten in de praktijk technisch voor te bereiden en te begeleiden in de uitvoering en nazorg. Het gevolg kan zijn dat projecten niet of maar gedeeltelijk gerealiseerd worden doordat lokale partijen worden ingehuurd die corrupt zijn, het project onvoldoende begrijpen of de expertise niet hebben om onderhoudsarm te bouwen.

Stichting Bouwen Nederland verzorgt met haar dienstverlening de realisatie van die beoogde bouwprojecten door in de Afrikaanse landen voor haar opdrachtgevers ter plekke de rol van bouw/project coördinator te vervullen.

Op verzoek en een enkele keer op eigen initiatief committeert Stichting Bouwen Nederland zich tot het mede werven van fondsen om een bouwproject mogelijk te maken. Dit vindt met name plaats bij het opzetten van een vestiging in een nieuw land, waarbij dit onderdeel is van de strategie om daar een stabiele basis te verkrijgen van instroom van projecten.

De rol van bouw/project coördinator wordt als volgt ingevuld:

In overleg met de opdrachtgever en de eindgebruikers wordt een bouwplan ontwikkeld. Dit behelst het opstellen van een programma van eisen, een schetsontwerp, een definitief ontwerp, het opstellen van het bestek en een technische omschrijving, 2D en 3D bouwtekeningen, presentatiemateriaal, een begroting en tijdsplan.

Tijdens de uitvoering ligt de focus op directievoering en projectmanagement. In de praktijk betekent dit het begeleiden van het bouwproject middels het werven en selecteren van lokale werklieden, selecteren en inkopen van bouwmaterialen en materieel, het begeleiden, aansturen en opleiden van werklieden, bewaken van de budgetten en planning, en communicatie met de opdrachtgever en de lokale bevolking.

In overleg met opdrachtgever kan een onderhoudsplan worden opgesteld en uitgevoerd in de vorm van periodieke controles, verzorging van reparaties en preventief onderhoud.

Naast bovenstaande activiteiten biedt Stichting Bouwen Nederland stageplekken aan voor studenten met een relevante opleiding (bijv. HBO bouwkunde, HBO energy engineering). Deze studenten uit Nederland kunnen zo op de werkvloer de rol van voorbereidend en uitvoerend projectleider en directievoerder leren. De studenten worden ingezet bij alle facetten van de voorbereiding en uitvoering en begeleid door de vestigingsmanager.

Stichting Bouwen Nederland ondersteunt tevens waar nodig haar opdrachtgevers en lokaal opererende entiteiten in de haalbaarheidsfase voorafgaand aan een concreet project. Dit doet zij concreet door het mee werven van additionele fondsen en/of middelen om bouwprojecten te kunnen realiseren.

Stichting Bouwen Nederland is uniek in haar werkwijze doordat zij lokaal in het land zelf de bouwprojecten helpt uitvoeren. Hierdoor kan maatwerk geleverd worden rekening houdend met de behoeften en cultuur ter plekke, maar ook snel en direct gewerkt worden zonder grote overheadkosten. Dit resulteert in een optimale bouwbegeleiding in termen van prijs/kwaliteit, lokale werkgelegenheid en opleiding en langdurig gebruik van het geleverde object.

Een greep uit onze opdrachtgevers: